Delvis restaurering av fasad; Större putslagningar, div murlagning & kalkmålning.
Vid intresse, kontakt oss för mer information och referens bilder
Rivning av lös puts
Rivning av lös puts
Rivning av puts
Rivning av puts
Restaurering av bef. puts
Restaurering av bef. puts
Restaurering av husets hörna
Restaurering av husets hörna
Färdigt resultat
Färdigt resultat
Den färdiga puts strukturen
Den färdiga puts strukturen
Back to Top