Restaurering av trappstegsgavel; Nedmontering, ommurning, fogning, div murlagning.
Vid intresse, kontakt oss för mer information och referens bilder
Innan påbörjat arbete. Sättningar löper i basen av alla trappsteg.
Innan påbörjat arbete. Sättningar löper i basen av alla trappsteg.
Nedmontering av trappsteg
Nedmontering av trappsteg
Andreas monterar ner
Andreas monterar ner
Uppmurning av trappstegen
Uppmurning av trappstegen
Färdig baksida
Färdig baksida
Färdig trappstensgavel
Färdig trappstensgavel
Back to Top