Helrestaurering av fasad;  Omputsning, restaurering av bef. lister, murlagningar & kalkmålning/linoljemålning.
Vid intresse, kontakt oss för mer information och referens bilder
Innan påbörjad restaurering
Innan påbörjad restaurering
Puts före målning
Puts före målning
Kalkning av fasaden
Kalkning av fasaden
Katarina putsar om fasad.
Katarina putsar om fasad.
Omputsad yta
Omputsad yta
Färdigt resultat
Färdigt resultat
Färdigt resultat
Färdigt resultat
Back to Top