Fick uppdraget att fasadrenovera en stor fin gård i Skåne. Resultatet blev omputsning av två gavlar och en långsida med ett svagt hydrauliskt kalkbruk, andra långsidan skrapade vi ner felaktig färg och behöll putsen. Listverken på gården blev även de renskrapade på felaktig färg och lagade med samma bruk. Avfärgning gjordes med traditionell kalkmjölk. Knackade ner putsen på sockel som var av ett cement bruk och fogade om den med ett starkare hydrauliskt kalkbruk, som vi misstänker att det varit ursprungligt. Lade även om kalkstenstrappan utanför entren 
Back to Top